• دستگیری صاحب Kickass Torrents

    بیت تورنت داستان آغاز و پایان KickAss – KickAss Torrent

    آبان ۱۹, ۱۳۹۶ میلاد امیرزاده

    قسمت قبل داستان بیت تورنت را در اینجا بخوانید. Kickass Torrents معروف به KAT در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد و به زودی به یکی از بهترین های وب برای جستجو و دانلود محتواهای دارای حق کپی تبدیل شد. مخصوصاً پس از تعطیلی سایت بزرگی مثل isohunt و فشار بیشتر بر ترکرهای عمومی بیشتر کاربران از…

    ادامه مطلب