• شبکه بیت تورنت و ترکرها

    داستان بیت تورنت قسمت دوم

    آبان ۹, ۱۳۹۶ میلاد امیرزاده

    قسمت اول بیت تورنت را در اینجا بخوانید. تولد بیت تورنت برام در آپریل سال ۲۰۰۱ نسخه اولیه این پروتکل (بیت تورنت) را ایجاد کرد و در جولای همان سال این پروتکل را به صورت عمومی عرضه کرد. از همان سال به بعد کلاینت های متعددی برای این پروتکل برای سیستم های عامل مختلف در دسترس…

    ادامه مطلب