• قانون مورفی : هر آنچه که بتواند اشتباه شود اشتباه خواهد شد.

    قانون مورفی

    مهر ۲۱, ۱۳۹۶ میلاد امیرزاده

    قانون مورفی میگوید : هر آنچه که بتواند اشتباه شود اشتباه خواهد شد. این یکی از قانون های منتسب به مورفی می باشد. قصد داشتم امروز کاری را به پایان برسانم در حالی که می دانستم جمعه کاری به پایان نمی رسد زیرا در خدمت خانواده هستی! و خانواده یعنی اینکه در مهمانی بنشینی و…

    ادامه مطلب