• می خواهم برنامه نویس شوم

    می خواهم برنامه نویس شوم

    مهر ۲۱, ۱۳۹۶ محمدرضا بیضاوی

    “می خواهم برنامه نویس شوم”، “می خواهم هکر شوم”، “می خواهم متخصص شبکه باشم”، “می خواهم در فناوری اطلاعات فعال باشم” و امثال این جملات، جملات آشنایی هستند که معمولا زاییده تصورات خام بسیاری از نوجوانان و جوانان سرزمین ماست. در این مطلب سعی خواهم کرد تا از منظر افراد با تجربه در حیطه ی…

    ادامه مطلب